Dvojsystémový rušen radu 361

Elektrický rušeň radu 361 vznikol rozsiahlou prestavbou z jednosmerného rušňa r. 163 dosadením druhého trakčného systému a modernizáciou komponentov. Trakčný reťazec je doplnený o novo vyvinutý a vyrobený trakčný transformátor T1T-4900-25/2x1700, odpojovače, uzemňovače, striedavý hlavný vypínač, trakčný usmerňovač UN 3000/1410.

Zväčši obrázok

Pôvodné pulzné meniče v počte 4 ks sú nahradené dvomi impulznými meničmi JR 3000/3000-720 pre napájanie trakčných motorov, ktoré majú modernizáciou zvýšený výkon na 900 kW. Samotné budenie trakčných motorov v režime jazda – brzda zabezpečuje impulzný menič budenia motorov JR 3000/2x220-90.1. Na rušni je nainštalovaný nový riadiaci systém MIREL RS 361, ktorý zabezpečuje ovládanie a riadenie rušňa vo všetkých režimoch. Na stanovištia boli dosadené klimatizačné jednotky a pre zvýšenie komfortu obsluhy bol vytvorený hygienický kútik s teplou a studenou vodou, mikrovlnnou rúrou, varnou kanvicou a chladničkou.

Základné technické údaje elektrického rušňa radu 361

Usporiadanie náprav

Bó Bó
Najvyššia rýchlosť 140 km.hod-1

Rozchod

1 435 mm

Napájacie napätie 3 kV=/25kV, 50 Hz
Trvalý výkon 3 600 kW/DC systém
3 200 kW/AC systém
Dĺžka rušňa cez nárazníky 16 800 mm
Šírka skrine 2 940 mm
Výška rušňa po spustený zberač 4 650 mm
Trakčné motory typ 11 AL 4542 FiR (4ks)
Hmotnosť rušňa 86 t
Výkon elektrodynamickej brzdy 3 000 kW
Výkon pre vykurovanie vlaku 700 kVA
Regulácia ťažnej sily impulzná

 Fotografie

Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok