zos.gif (3151 bytes)


Telefón

Fax

Predstavenstvo spoločnosti +421 / 43 / 420 51 01 +421 / 43 / 428 15 95
Úsek riaditeľa pre stratégiu +421 / 43 / 428 12 91 +421 / 43 / 428 15 95
Obchodno-výrobný úsek  +421 / 43 / 420 52 21 +421 / 43 / 428 21 62
Technický úsek +421 / 43 / 420 53 01 +421 / 43 / 428 15 59
Finančný úsek +421 / 43 / 420 52 01 +421 / 43 / 428 44 45
Personálny úsek +421 / 43 / 420 51 81
Úsek služieb +421 / 43 / 420 57 01 +421 / 43 / 420 57 02