Certifikácia ISO/TS 22163:2017

ŽOS Vrútky a.s. ako vôbec prvá spoločnosť v Slovenskej republike získala certifikát IRIS v októbri 2008 v dvoch jej rozsahoch:

  • v rozsahu č. 18 – Koľajové vozidlá ( Rolling stock ) ako štvrtá spoločnosť na svete,
  • v rozsahu č. 1 - Skriňa vozňa (Car body) ako ôsma na svete (www.iris-rail.org) .

Pracovnou skupinou UNIFE bola v roku 2006 zavedená nová celosvetovo uznávaná medzinárodná norma pre železničný priemysel IRIS ( International Railway Industry Standard - ďalej IRIS ).

Cieľom jej zavedenia bolo zvýšenie medzinárodnej konkurencie tým, že každému dodávatelovi železničných komponentov bude umožnené dosiahnúť celosvetovo uznávanú úroveň kvality. Tento globálny štandard kvality pre železničný priemysel, s ktorého menom sa ŽOS Vrútky a.s. spája, prináša prospech každému, bez ohľadu na jeho postavenie v dodávateľskom reťazci. Vysoká úroveň dodávateľského manažmentu a vyššia efektívnosť obchodných procesov predstavuje zníženie nákladov naprieč celým dodávateľským reťazcom.

Podmienky stanovené normou IRIS na celosvetový systém podnikového riadenia pre železničný priemysel spoločnosť ŽOS Vrútky a.s. úspešne splnila certifikovaním svojich procesov krátko po jej vydaní.

K predchádzajúcim certifikátom podľa európskych noriem ISO 9001 a ISO 14001 spoločnosť pripája ďalší - prestížny certifikát normy IRIS.

Certifikáciu vykonala renomovaná medzinárodná spoločnosť Det Norske Veritas (DNV).