Základná charakteristika činnosti

ŽOS Vrútky a.s. je tradičnou slovenskou, modernou, technicky vyspelou a dynamicky sa rozvíjajúcou spoločnosťou s bohatou strojárskou a elektrotechnickou tradíciou úspešne aplikovanou do výrobkov, akými sú vlastné železničné koľajové vozidlá i vlastné komponenty týchto vozidiel. Netajenou ambíciou firmy je dosiahnuť vrchol technicko-technologickej
a manažérskej úrovne v kategórii výrobcov nových koľajových vozidiel.

Tomuto trendu zodpovedá synergické úsilie spoločnosti etablovať sa na výrobcu nových koľajových vozidiel; v nedávnej minulosti postupne, najprv spoločnými projektami v konzorciách so známymi zahraničnými spoločnosťami, a v súčasnosti už
ako samostatný výrobca nových vlakových súprav, resp. nových koľajových vozidiel.

Pozícia spoločnosti ŽOS Vrútky a.s. v železničnom koľajovom priemysle je jasná. Ako zákaznícky orientovaná, technicky vyspelá spoločnosť disponujúca vlastným know-how má k dispozícii komplexné riešenia a koncepciu rozvoja vlastných železničných koľajových vozidiel. S dostatočnou flexibilitou realizuje vlastný návrh, vývoj a výrobu nových koľajových vozidiel, najmä osobných vozňov, medziregionálnych prímestských motorových a elektrických jednotiek a tiež ich modernizáciu, revitalizáciu a opravy. Súčasťou výrobného programu sú taktiež i modernizácie a revitalizácie elektrických a dieselových lokomotív.

Na základe celého radu certifikácií a oprávnení je spoločnosť schopná zabezpečiť pre svojich zákazníkov opravy množstva rôznych častí výbavy koľajových vozidiel všetkých trakcií ako sú podvozky, dvojkolia, trakčné a pomocné motory, trakčné transformátory a ostatné elektrické a elektronické stroje – aj atypické, transformátory rôznych typov a konštrukčných vyhotovení a pod.