História spoločnosti

Železničné opravovne a strojárne vo Vrútkach majú históriu, akú im môže veľa firiem nielen na Slovensku závidieť! Korene železničného opravárenstva vo Vrútkach siahajú až do roku 1874, kedy bola vo Vrútkach založená Dielňa pre opravu parnýchrušňov, osobných a nákladných vozňov.

V priebehu svojej existencie prešla viacerými vývojovými etapami. Za najvýznamnejší medzník v histórii možno označiť začiatok 60-tych rokov, keď v januári 1960 bránu fabriky opustil posledný opravený parný rušeň. Začala sa tak nová etapa– opravy elektrických rušňov.

ŽOS Vrútky sa koncom 80-tych rokov vďaka prestavbe a modernizácii zaradili k špičkovým
opravovniam železničných koľajových vozidiel v strednej Európe.
So zavedením modernej techniky sa zvýšila aj technologická úroveň pracovísk a podstatne vzrástli i kapacitné možnosti.

Od roku 1994 je firma akciovou spoločnosťou.
Do roku 1993 boli hlavným odberateľom produkcie ČSD. Po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a rozpade ČSD sa hlavným odberateľom stávajú domáce dráhy.
Od roku 1994, kedy sa firma stala privátnou akciovou spoločnosťou, sa akcelerácia nových filozofií premieta okrem tradičných opravárenskych aktivít do postupného zvyšovania produkcie firmy v oblasti novovyrobených železničných koľajových vozidiel.