Lokomotívy

Opravy elektrických a dieslových rušňov
Opravy skríň elektrických rušňov
Opravy podvozkov elektrických rušňov

Opravy elektrických a dieslových rušňov

S opravou elektrických rušňov má ŽOS Vrútky a.s. bohaté skúsenosti. Prvý elektrický rušeň bol opravený v roku 1960. Po prestavbe prevádzky opráv elektrických rušňov na moderný závod je projektovaná kapacita 600 generálnych opráv rušňov ročne.

Dvojsystémový rušen radu 361

Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
Hlavné obory prevádzky opráv elektrických rušňov
 
Opravy a modernizácie:
 • el. rušňov, jednosmerných (3000V), striedavých (25kV, 50Hz), dvojsystémových (3000V=, 25kV~, 50Hz)
 • el. motorových jednotiek, jednosmerných (3000V), striedavých (25kV, 50Hz)
 • špeciálne železničné vozidlá

Opravy jednotlivých agregátov: 

 • podvozkov
 • prevodových skríň
 • kompresorov
 • dvojkolesí
 • elektrických prístrojov a zariadení
 • elektroniky
 • vzduchojemov

Všetky pracoviská sú riadené v súlade so systémom manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001:2000 a systémom environmentálneho manažérstva podľa noriem ISO 14001:2004.

[ menu ]

Opravy skríň rušňov
 
Súčasťou prevádzky opráv elektrických rušňov je prevádzka opráv skríň elektrických rušňov, kde sa vykonávajú všetky druhy opráv. V prevádzke sú vytvorené špecializované pracoviská na opravu jednotlivých konštrukčných častí skríň, kde je možné vykonávať nasledovné druhy opráv:
 • skriňa rušňa - všetky druhy opráv, oprava násilne poškodených skríň, premeranie systémom COMBI-LASER
 • zberače - oprava všetkých druhov zberačov a preskúšanie na skúšobnom stave
 • oprava kompresorov - oprava všetkých druhov rušňových kompresorov, preskúšanie na skúšobných stavoch s protokolom o výsledku skúšky
 • vzduchové prístroje a potrubia - kompletná oprava a odskúšanie na skúšobných stavoch, tlaková skúška, u prístrojov protokol o výsledku skúšky
 • vzduchojemy - oprava všetkých druhov vzduchojemov, násilne poškodených, defektoskopická kontrola a tlaková skúška
 • rýchlomery - oprava všetkých druhov používaných na železničných koľajových vozidlách, preskúšanie na skúšobnom stave Hasler s protokolom o výsledku skúšky
 • výkonová a riadiaca elektronika - kompletná oprava, nastavenie a odskúšanie na skúšobných stavoch riadených počítačom
 • lokomotívna váha - nastavenie mier pojazdu kolesových tlakov na váhe riadenej PC
 • skúšobňa rušňov - funkčné odskúšanie zapojenie pomocou skúšobných zdrojov
 • povrchová úprava - konečná povrchová úprava striekaním v striekacom boxe
 • zváranie - celý systém zvárania je riadený podľa európskych noriem STN EN 287-1, STN EN 288-1, 2, 4
Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Okrem uvedených činností je prevádzka schopná vykonávať všetky schválené prevádzkové úpravy a rekonštrukcie podľa priania zákazníka.
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
Zväčši obrázok
Všetky pracoviská sú riadené v súlade so systémom manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001:2000 a systémom environmentálneho manažérstva podľa noriem ISO 14001:2004.

[ menu ]

Opravy podvozkov rušňov

Súčasťou divízie opráv elektrických rušňov je prevádzka opráv podvozkov, kde sa vykonávajú všetky druhy opráv podvozkov elektrických rušňov. V prevádzke sú vytvorené špecializované pracoviská na opravu jednotlivých konštrukčných častí podvozkov, kde je možné vykonávať nasledovné druhy opráv:

Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 • čistenie podvozkov - kompletné očistenie podvozkov v priebežnom postrekovacom stroji, s možnosťou tryskania kovovou drťou
 • rám podvozku - prehliadka, bežné opravy, opravy násilne poškodených rámov, premeranie systémom COMBI-LASER
 • prevodovka - bežné opravy, výmena ozubených kolies a ložísk, oprava násilne poškodených prevodoviek s využitím moderných materiálov na zamedzenie netesnosti 
 • brzda - oprava pákovania a mechanizmov, brzdových jednotiek, stavačov odľahlosti klátikov, brzdových valcov a ich funkčné odskúšanie na skúšobných stavoch
 • vypruženie - kontrola a oprava, zmeranie zaťažovacej charakteristiky pružín a pružníc na skúšobných stavoch
 • dvojkolesie - bežné opravy, výmena obručí, monoblokov, hviezdic a náprav 
 • defektoskopická kontrola - závesov, tiahel, dvojkolesí a rámov podvozkov
 • zábeh podvozkov - funkčná skúška po oprave na skúšobnom stave
 • povrchová úprava - konečná povrchová úprava striekaním v striekacom boxe podľa požiadaviek zákazníka
 • zváranie - celý systém zvárania je riadený podľa európskych noriem STN EN 287-1, STN EN 288-1, 2, 4

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Okrem uvedených činností je prevádzka schopná vykonávať všetky schválené prevádzkové úpravy a rekonštrukcie podľa priania zákazníka.
 
Všetky pracoviská sú riadené v súlade so systémom manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001:2000 a systémom environmentálneho manažérstva podľa noriem ISO 14001:2004.
 
 [ menu ]