Spaľovacie motory pre lokomotívy ČKD typu 230 a 310
 
Spaľovacie motory
Náhradné diely spaľovacích motorov
Fotografie
 
Výroba spaľovacích motorov pre lokomotívy ČKD typu 230 a 310
 

 Technické parametre

Typ motoru K 6 S 230 DR K 12 V 230 DR K 6 S 310 DR
Prevádzkový výkon 600, 800
alebo 883 kW
1325, 1460 kW 993 alebo 1103 kW
Predpísané otáčky 1)  1150 alebo 1250 min-1 1100 min-1 750 alebo 775 min-1
Voľnobežné otáčky 400 – 510 min-1 500 min-1 350 min-1
Pracovný cyklus štvordobý
Spôsob vstrekovania paliva priamy vstrek
Spôsob plnenia valcov turbodúchadlom
Počet a usporiadanie valcov 6 v rade 12 do V 6 v rade
Priemer valca  230 mm 310 mm
Zdvih piesta  260 mm 360 mm
Kompresný pomer  12,5 : 1 13 : 1
Zdvihový obsah motora 64,75 dm3 129,5 dm3 163,2 dm3
Hmotnosť motora
(bez generátora)
7700 kg 11575 kg 13740 kg

1) Prevedenie motoru a nastavenie jeho výkonu a otáčok v určitom rozsahu je dané typom lokomotívy.

Použitie v lokomotívach

Typ motoru K 6 S 230 DR K 12 V 230 DR K 6 S 310 DR
Typ lokomotívy
(SR a ČR)
730, 731, 740, 742, 743,
T419, T448, T466.2
750, 753, 754 751, 752, 770, 771, T669
Typ lokomotívy
(Iné krajiny)
D 12 E (Vietnam) -

ČME 3
(krajiny býv. ZSSR)

S 200 (Poľsko)
DES 3100 (Irak)
BB 1000 (Kambodža) T669.1 (Albánsko)
LDE 1500 (Sýria)
DEC 120 (India)

[ menu ]

Nahradne diely pre spaľovacie motory lokomotív

Na prelome rokov 2003 a 2004 ŽOS Vrútky a.s. kúpila kompletné strojné zariadenia vrátane kompletnej výrobnej a technologickej dokumentácie na motory 6 S 310 DR; K 6 S 310 DR; K 6 S 230 DR; K 12 V 230 DR
V priebehu roka 2004 začala ŽOS Vrútky a.s. vyrábať náhradné diely pre spaľovacie motory lokomotív vyššie uvedených typov. Motorové diely sú vyrábané podľa pôvodnej výkresovej a technologickej dokumentácie, ktorá je vo vlastníctve ŽOS Vrútky a.s., prevážne na obrábacích strojoch dovezených od pôvodného výrobcu od firmy DIESEL INTERNATIONAL (skôr tiež ČKD Naftové motory, Praha – Smíchov).
Firma ŽOS Vrútky a.s. sa tak stala jediným výrobcom a dodávateľom originálnych náhradných dielcov a zostáv dieselových motorov uvedených radov.

Z výrobného programu náhradných dielov spaľovacích motorov:

 • Kľuková skriňa motora
 • Predné veko motoru
 • Kompletizácia kľukového hriadeľa
 • Čerpadlo olejové
 • Ojnica
 • Silikónový tlmič torzných kmitov
 • Rozvodový hriadeľ
 • Vahadlový eliminátor torzných kmitov
 • Puzdro valca
 • Ostrekovací kruh
 • Vstrekovacia vačka
 • Kryt ostrekovacieho kruhu
 • a ďalšie náhradné diely

Všetky pracoviská sú riadené v súlade so systémom manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001:2000 a systémom environmentálneho manažérstva podľa noriem ISO 14001:2004.

[ menu ]

Fotografie

Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok

[ menu ]