Postavenie spoločnosti na domácom a zahraničnom trhu

Pozícia ŽOS Vrútky a.s. je cielene zameraná na oblasť dopravného strojárenstva. Že ŽOS Vrútky a.s. je moderná, technicky vyspelá, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť s bohatou strojárskou a elektrotechnickou tradíciou dosvedčuje aj to, že vo svojej novodobej histórii sa úspešne prezentovala zvládnutými procesmi výrob nových elektrických, motorových a dieselelektrických vlakových jednotiek. Táto oblasť má nielen v domácom, ale i v európskom a mimoeurópskom priestore veľký potenciál. ŽOS Vrútky a.s. sa tak radí v svojom obore medzi vedúce firmy.

Významná pozícia spoločnosti na domácom trhu železničných koľajových vozidiel tvorí pevný základ pre ďalšie úspešné investície do nových produktových rád a expanziu na trhy v európskom priestore. To v kontexte s pokračujúcou modernizáciou koľajových vozidiel a zvyšovaním komfortu v cestovaní vlakom poskytuje množstvo príležitostí v získaní zákaziek i z ostatných európskych i mimoeurópskych dráh.

ŽOS Vrútky a.s. predstavuje zákaznícky orientovanú firmu v oblasti výroby a modernizácie vlakových súprav, osobných vozňov a lokomotív a je výhodným partnerom pre dodávky náhradných dielov spaľovacích motorov lokomotív s projekciou nielen v Slovenskej republike, ale i v európskom priestore.

Silnou stránkou spoločnosti je budovanie pozície na trhu vychádzajúcej z vlastného zlepšovania, technického know-how a vysokej pridanej hodnoty poskytovanej zákazníkom v kvalite zabezpečovanej systémovým zlepšovaním interných procesov.