Vozne - výroba osobných vozňov

Osobný vozeň 2. triedy radu Bdmpeer
Osobný vozeň 1. triedy radu Ampeer
Osobný vozeň 2. triedy radu Bmpeer
Osobný vozeň 1. triedy radu Apeer
Osobný vozeň 2. triedy radu Bpeer
Osobný oddielový vozeň 1. triedy radu Aeer
Osobný oddielový vozeň 2. triedy radu Beer
Osobný vozeň radu ARmpee
Osobný vozeň radu WG (WGmeer)
Reštauračný vozeň radu WRmee 816
Osobný vozeň 1. triedy s barovým oddielom radu ARpeer
Reštauračný a bufetový vozeň WRRmeer
Reštauračný a bufetový vozeň radu WRReer
Služobný vozeň radu BDsheer
Riadiaci a vložený vozeň öBB – Pinzgaubahn

Osobný vozeň 2. triedy radu Bdmpeer

Osobný klimatizovaný vozeň 2. triedy radu Bdmpeer – s tromi oddielmi pre cestujúcich
a stojanmi na prepravu bicyklov, centrálnym zdrojom energie a klimatizáciou – je navrhnutý
tak, aby spĺňal požiadavky medzinárodnej dopravy a interoperability. Vnútorný priestor vozňa
je členený na dva nástupné priestory (na oboch stranách vozňa) a veľkopriestorový oddiel
pre cestujúcich, ktorý je zhruba v 1/3 a 2/3 – vozňa predelený sklenenými priečkami
a posuvnými presklenými dverami na tri samostatné oddiely. Vstup do vozňa je umožnený
cez štvoro elektropneumatických predsuvných dverí. Prechod medzi vozňami je cez
dvojkrídlové elektropneumatické čelné dvere. Vstup do veľkopriestorového oddielu z oboch
nástupných priestorov je cez jednokrídlové elektropneumatické interiérové dvere. V oboch
nástupných priestoroch sa nachádza WC s uzavretým odpadovým systémom.

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Vo veľkopriestorovom oddiele sa nachádzajú dvojsedadlá usporiadané oproti sebe
s uličkou prechádzajúcou stredom vozňa. Nad sedadlami sú umiestnené batožinové nosiče
so zabudovaným individuálnym osvetlením, núdzovým osvetlením a reproduktormi
rozhlasového zariadenia. Medzi dvojsedadlami sú umiestnené podokenné rozkladacie
stolíky. V blízkosti interiérových dverí (z oboch strán vozňa) sú zabudované združené stojany
určené pre celkovo 6 ks bicyklov. V stropnej interiérovej časti sa nad sklenenými priečkami
nachádzajú štyri elektronické informačné tabule. Z vonkajšej strany vozňa sú v blízkosti
pravých nástupných dverí umiestnené vonkajšie smerové tabule elektronického
informačného systému. Zásobovanie vozňa elektrickou energiou je zabezpečené z priebežného vysokonapäťového vedenia pomocou centrálneho zdroja energie. Vozeň je vybavený podvozkami s kotúčovou a magnetickou koľajnicovou brzdou. Agregáty upevnené pod
základným rámom sú prekryté po oboch stranách krytom.
Z hľadiska klimatických a geografických podmienok sa vozne môžu prevádzkovať v rozmedzí teplôt –25 °C až +40 °C do nadmorskej výšky 1400 m a priemernej ročnej relatívnej
vlhkosti vzduchu do 75 %.

Všetky procesy vývoja a výroby sú súčasťou integrovaného manažérskeho systému spĺňajúceho
požiadavky manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, environmentálneho manažérstva
podľa normy ISO 14001 a medzinárodnej normy železničného priemyslu IRIS.

Základné technické údaje

Rozchod

1 435 mm

Maximálna rýchlosť

160 km.hod-1

Počet miest na sedenie

72

Obrys ŽKV

UIC 505-1

Dĺžka cez nárazníky

26 400 mm

Maximálna šírka

2 825 mm

Maximálna výška

4 050 mm

Rázvor vozňa

21 500 mm

Typ podvozkuSF 300
Rázvor podvozku

2 500 mm

Menovitá hmotnosť osobného vozňa

48 t

Hmotnosť plne obsadeného vozňa

53 t

Menovitý priemer kolesa

920/860 mm

Jazdný obrys kolesa

UIC-ORE 1002

[ menu ]

Osobný vozeň 1. triedy Ampeer

Osobný klimatizovaný vozeň 1. triedy radu Ampeer s dvoma veľkopriestorovými oddielmi
pre cestujúcich, centrálnym zdrojom energie a klimatizáciou je navrhnutý tak, aby spĺňal
požiadavky medzinárodnej dopravy a interoperability.
Vnútorný priestor vozňa je členený na dva nástupné priestory (na oboch koncoch vozňa)
a oddiel pre cestujúcich s veľkopriestorovým usporiadaním. Oddiel pre cestujúcich je
uprostred rozdelený sklenenou priečkou a sklenenými dverami na dve časti. Na oboch
stranách sklenenej deliacej priečky sú nainštalované vnútorné tabule elektronického informačného systému.
Vstup do vozňa je umožnený cez štvoro elektropneumatických predsuvných dverí.
Prechod medzi vozňami je cez dvojkrídlové elektropneumatické čelné dvere. Vstup do
veľkopriestorového oddielu z oboch nástupných priestorov je cez jednokrídlové
elektropneumatické interiérové dvere. V oboch nástupných priestoroch sa nachádza WC
s uzavretým systémom.

Vo veľkopriestorovom oddieli s uličkou prechádzajúcou stredom vozňa sa nachádza rad dvojsedadiel usporiadaných oproti sebe s väčším rozkladacím stolíkom a rad jednosedadiel
usporiadaných oproti sebe s menším rozkladacím stolíkom. Nad sedadlami sa nachádzajú integrované batožinové nosiče so zabudovanými čitárenskými svietidlami, núdzovým osvetlením a reproduktormi rozhlasového zariadenia.
Zásobovanie vozňa elektrickou energiou je zabezpečené z priebežného vysokonapäťového vedenia pomocou centrálneho zdroja energie. Z vonkajšej strany vozňa sú v blízkosti pravých nástupných dverí /diagonálne krížom cez vozeň/ umiestnené vonkajšie smerové tabule elektronického informačného systému.
Vozeň je vybavený podvozkami SF 300-3S/MG s kotúčovou a magnetickou koľajnicovou brzdou. Agregáty upevnené pod základným rámom sú prekryté po oboch stranách krytom.
Z hľadiska klimatických a geografických podmienok sa vozne môžu prevádzkovať v rozmedzí teplôt -25°C až + 40°C do nadmorskej výšky 1400 m a priemernej ročnej relatívnej vlhkosti vzduchu do 75 %.
Vozeň je určený pre jazdu na tratiach s rozchodom 1435 mm v súprave s priebežným vedením a s rozvodom vzduchu hlavným a napájacím potrubím. Pevnostné parametre vozňa zodpovedajú kategórii P1 podľa STN EN 12 663.

Všetky procesy vývoja a výroby sú súčasťou integrovaného manažérskeho systému spĺňajúceho
požiadavky manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, environmentálneho manažérstva
podľa normy ISO 14001 a medzinárodnej normy železničného priemyslu IRIS.

Základné technické údaje

Rozchod

1 435 mm

Maximálna rýchlosť

160 km.hod-1

Počet miest na sedenie

54

Obrys ŽKV

UIC 505-1

Dĺžka cez nárazníky

26 400 mm

Dĺžka cez čelníky

25 100 mm

Maximálna šírka

2 825 mm

Výška vozňa od temena koľajnice

4 050 mm

Rázvor železničného vozidla

21 500 mm

Rázvor náprav podvozku

2 500 mm

Menovitá hmotnosť osobného vozňa

49 t

Hmotnosť plne obsadeného vozňa

53 t

Najmenší menovitý polomer oblúka koľaje pri prejazde traťovou rýchlosťou

150 m

Menovitý priemer kolesa

max. 920 mm / min. 860 mm

Jazdný obrys kolesa

S 1002

[ menu ]

Osobný vozeň 2. triedy radu Bmpeer

Osobný klimatizovaný vozeň 2. triedy radu Bmpeer s veľkopriestorovým oddielom pre cestujúcich, centrálnym zdrojom energie a klimatizáciou je navrhnutý tak, aby spĺňal požiadavky
medzinárodnej dopravy a interoperability.
Vnútorný priestor vozňa je členený na dva nástupné priestory (na oboch koncoch vozňa) a oddiel pre cestujúcich s veľkopriestorovým usporiadaním.
Vstup do vozňa je umožnený cez štvoro elektropneumatických predsuvných dverí. Prechod medzi vozňami je cez dvojkrídlové elektropneumatické čelné dvere. Vstup do veľkopriestorového oddielu z oboch nástupných priestorov je cez jednokrídlové elektropneumatické interiérové dvere. V oboch nástupných priestoroch sa nachádza vákuové WC s uzavretým odpadovým systémom.

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Vo veľkopriestorovom oddieli s uličkou prechádzajúcou stredom vozňa sa nachádzajú rady dvojsedadiel usporiadaných oproti sebe s veľkým rozkladacím stolíkom. Nad sedadlami sa nachádzajú batožinové nosiče so zabudovaným individuálnym osvetlením, núdzovým osvetlením a reproduktormi rozhlasového zariadenia.
Uprostred veľkopriestorového oddielu sú v stropnej časti stredovej priečky z oboch strán nainštalované vnútorné tabule elektronického informačného systému. Z vonkajšej strany vozňa sú v blízkosti pravých nástupných dverí /diagonálne krížom cez vozeň/ umiestnené vonkajšie smerové tabule elektronického informačného systému.
Zásobovanie vozňa elektrickou energiou je zabezpečené z priebežného vysokonapäťového vedenia pomocou centrálneho zdroja energie. Vozeň je vybavený podvozkami SF 300-2S/MG s kotúčovou a magnetickou koľajnicovou brzdou. Agregáty upevnené pod základným rámom sú prekryté po oboch stranách krytom.
Z hľadiska klimatických a geografických podmienok sa vozne môžu prevádzkovať v rozmedzí teplôt -25°C až +40°C do nadmorskej výšky 1400 m a priemernej ročnej relatívnej vlhkosti vzduchu do 75 %.
Vozeň je určený pre jazdu na tratiach s rozchodom 1435 mm v súprave s priebežným vedením a s rozvodom vzduchu hlavným a napájacím potrubím. Pevnostné parametre vozňa zodpovedajú kategórii P1 podľa STN EN 12 663.

Všetky procesy vývoja a výroby sú súčasťou integrovaného manažérskeho systému spĺňajúceho
požiadavky manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, environmentálneho manažérstva
podľa normy ISO 14001 a medzinárodnej normy železničného priemyslu IRIS.

Základné technické údaje

Rozchod

1 435 mm

Maximálna rýchlosť

160 km.hod-1

Počet miest na sedenie

76

Obrys ŽKV

UIC 505-1

Dĺžka cez nárazníky

26 400 mm

Dĺžka cez čelníky

25 100 mm

Maximálna šírka

2 825 mm

Výška vozňa od temena koľajnice

4 050 mm

Rázvor železničného vozidla

21 500 mm

Rázvor náprav podvozku

2 500 mm

Menovitá hmotnosť osobného vozňa

48 t

Hmotnosť plne obsadeného vozňa

53 t

Najmenší menovitý polomer oblúka koľaje pri prejazde traťovou rýchlosťou

150 m

Menovitý priemer kolesa

920/860 mm

Jazdný obrys kolesa

S 1002

[ menu ]

Osobný vozeň 1. triedy radu Apeer

Osobný vozeň 1. triedy radu Apeer je určený pre prepravu cestujúcich. Osobný vozeň je zmodernizovaný zo starého vyradeného osobného vozňa. V rámci modernizácie sú komplexne vymenené bočnice za nové a vozeň je prestavovaný a zrenovovaný tak, aby spĺňal požiadavky medzinárodnej dopravy. Modernizovaný vozeň má veľkopriestorové usporiadanie interiéru. Vstup do veľkopriestorových oddielov z nástupného priestoru je cez samočinné posuvné dvere s elektropneumatickým ovládaním. V nástupných priestoroch je umiestnená hygienická bunka s uzavretým systémom WC. Zásobovanie vozňa elektrickou energiou je realizované pomocou 3-systémového centrálneho zdroja napätia. Kúrenie, chladenie a ventiláciu zabezpečuje klimatizačná jednotka. Podvozky „Görlitz V“ s klátikovou brzdou boli zmodernizované na podvozky s kotúčovou brzdou Görlitz Vk pre rýchlosť 160 km/hod. Podľa požiadavky je možné pod vozeň dosadiť iný podvozok.

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Svojím usporiadaním a konštrukčnými celkami zabezpečuje požadované pohodlie a bezpečnosť pre cestujúcich v rýchlikových a expresných vlakových súpravách. V interiéri vozňa s chodbou uprostred je rad jednosedadiel a dvojsedadiel, kde v prednej časti je vytvorených 6 boxov, ktoré sú od seba oddelené sklenými stenami.

Osobný vozeň radu Apeer vyhovuje všetkým súvisiacim vyhláškam UIC pre osobné vozne a jednotlivé konštrukčné celky a je určený pre režim RIC.

Všetky procesy vývoja a výroby sú súčasťou integrovaného manažérskeho systému spĺňajúceho požiadavky manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 a medzinárodnej normy železničného priemyslu IRIS.

 Technické parametre vozňa radu Apeer

 Rozchod  1 435 mm 
 Hmotnosť vozňa  44 t 
 Počet sedadiel  52 
 Napájanie UIC-RIC  AC 1 000 V 
AC/DC 1 500 V 
AC/DC 3 000 V 
 Kúrenie  el. teplovzdušné 
 Chladenie  klimatizácia 
 Osvetlenie  žiarivkové s individuálnym meničom 24 V / 230 V 
+ individuálne žiarivkové osvetlenie 24 V 
 Akumulátor  21,6 V; 370 Ah 
 Centrálny zdroj  napäťový systém podľa RIC 
 Protišmykové zariadenie  UIC 541-05 
 Brzdové valce  10" (4 ks) 
 Maximálna povolená rýchlosť  160 km/hod 
 Obrys vozňa  UIC 505-1 
 Koncové svietidlá a návestia  UIC 532 
 Zatváranie a blokovanie dverí  UIC 560 
 Ozvučenie  UIC 568 

[ menu ]

Osobný vozeň 2. triedy radu Bpeer

Osobný vozeň 2. triedy radu Bpeer je určený pre prepravu cestujúcich. Osobný vozeň je zmodernizovaný zo starého vyradeného osobného vozňa. V rámci modernizácie sú komplexne vymenené bočnice za nové a vozeň je prestavovaný a zrenovovaný tak, aby spĺňal požiadavky medzinárodnej dopravy. Modernizovaný vozeň má veľkopriestorové usporiadanie interiéru. Vstup do veľkopriestorových oddielov z nástupného priestoru je cez samočinné posuvné dvere s elektropneumatickým ovládaním.

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

V nástupných priestoroch je umiestnená hygienická bunka s uzavretým systémom WC. Zásobovanie vozňa elektrickou energiou je realizované pomocou 3-systémového centrálneho zdroja napätia. Kúrenie, chladenie a ventiláciu zabezpečuje klimatizačná jednotka. Podvozky „Görlitz V“ s klátikovou brzdou boli zmodernizované na podvozky s kotúčovou brzdou Görlitz Vk pre rýchlosť 160 km/hod. Podľa požiadavky je možné pod vozeň dosadiť iný podvozok.

Svojím usporiadaním a konštrukčnými celkami zabezpečuje požadované pohodlie a bezpečnosť pre cestujúcich v rýchlikových a expresných vlakových súpravách. V interiéri vozňa sú dva veľkopriestorové oddiely, oddelené sklenenou medzistenou v pomere 3:7. Sedadlá sú usporiadané do zostavy 2+2 s uličkou v strede. Osobný vozeň radu Bpeer vyhovuje všetkým súvisiacim vyhláškam UIC pre osobné vozne a jednotlivé konštrukčné celky a je určený pre režim RIC.

Všetky procesy vývoja a výroby sú súčasťou integrovaného manažérskeho systému spĺňajúceho požiadavky manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 a medzinárodnej normy železničného priemyslu IRIS.

 Technické parametre vozňa radu Bpeer

 Rozchod  1 435 mm 
 Hmotnosť vozňa  43 t 
 Počet sedadiel  66 
 Napájanie UIC-RIC  AC 1 000 V 
AC/DC 1 500 V  
AC/DC 3 000 V 
 Kúrenie  el. teplovzdušné 
 Chladenie  klimatizácia 
 Osvetlenie  žiarivkové s individuálnym meničom 24 V / 230 V 
 Akumulátor  21,6 V; kapacita 370 Ah 
 Centrálny zdroj  napäťový systém podľa RIC 
 Protišmykové zariadenie  UIC 541-05  
 Brzdové valce  10" (4 ks) 
 Maximálna povolená rýchlosť  160 km/hod 
 Obrys vozňa  UIC 505-1 
 Koncové svietidlá a návestia  UIC 532 
 Zatváranie a blokovanie dverí  UIC 560 
 Ozvučenie  UIC 568 

[ menu ]

Osobný oddielový vozeň 1. triedy radu Aeer

Osobný oddielový vozeň 1. triedy radu Aeer je určený pre prepravu cestujúcich. Osobný vozeň je zmodernizovaný zo starého vyradeného osobného vozňa. V rámci modernizácie sú komplexne vymenené bočnice za nové a vozeň je prestavovaný a zrenovovaný tak, aby spĺňal požiadavky medzinárodnej dopravy. Modernizovaný vozeň s bočnou chodbou má 9 oddielov prvej triedy. V každom oddieli je šesť sedadiel. Oddelenie oddielu od chodby je riešené pevným presklením a posuvnými dverami. Vstup do chodby z nástupného priestoru je kyvnými dverami. V nástupných priestoroch je umiestnená hygienická bunka s uzavretým systémom WC. Zásobovanie vozňa elektrickou energiou je realizované pomocou 3-systémového centrálneho zdroja napätia. Kúrenie, chladenie a ventiláciu zabezpečuje klimatizačná jednotka. Podvozky „Görlitz V“ s klátikovou brzdou boli zmodernizované na podvozky s kotúčovou brzdou „Görlitz Vk“ pre rýchlosť 160 km/hod. Podľa požiadavky je možné pod vozeň dosadiť iný podvozok.

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Svojím usporiadaním a konštrukčnými celkami zabezpečuje požadované pohodlie a bezpečnosť pre cestujúcich v rýchlikových a expresných vlakových súpravách. Osobný vozeň radu Aeer vyhovuje všetkým súvisiacim vyhláškam UIC pre osobné vozne a jednotlivé konštrukčné celky a je určený pre režim RIC.

Všetky procesy vývoja a výroby sú súčasťou integrovaného manažérskeho systému spĺňajúceho požiadavky manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 a medzinárodnej normy železničného priemyslu IRIS.

 Technické parametre vozňa radu Aeer

Rozchod 1 435 mm
Hmotnosť vozňa 45 t
Počet sedadiel 45
Napájanie UIC-RIC AC 1000 V
AC/DC 1500 V
AC/DC 3000 V
Kúrenie elektrické teplovzdušné
Chladenie klimatizácia
Osvetlenie žiarivkové s individuálnym meničom 24 V / 230 V
+ individuálne žiarivkové osvetlenie 24 V
Akumulátor 21,6 V; 370 Ah
Centrálny zdroj napäťový systém podľa požiadaviek RIC
Protišmykové zariadenie UIC 541-05
Brzdové valce 10" (4 ks)
Maximálna povolená rýchlosť 160 km/hod
Obrys vozňa UIC 505-1
Koncové svietidlá a návestia UIC 532
Zatváranie a blokovanie dverí UIC 560
Ozvučenie UIC 568

[ menu ]

Osobný oddielový vozeň 2. triedy radu Beer

Osobný oddielový vozeň 2. triedy radu Beer je určený pre prepravu cestujúcich. Osobný vozeň je zmodernizovaný zo starého vyradeného osobného vozňa. V rámci modernizácie sú komplexne vymenené bočnice za nové a vozeň je prestavovaný a zrenovovaný tak, aby spĺňal požiadavky medzinárodnej dopravy. Modernizovaný vozeň s bočnou chodbou má 10 oddielov druhej triedy. V každom oddieli je šesť sedadiel. Oddelenie oddielu od chodby je riešené pevným presklením a posuvnými dverami. Vstup do chodby z nástupného priestoru je kyvnými dverami. V nástupných priestoroch je umiestnená hygienická bunka s uzavretým systémom WC. Zásobovanie vozňa elektrickou energiou je realizované pomocou 3-systémového centrálneho zdroja napätia. Kúrenie, chladenie a ventiláciu zabezpečuje klimatizačná jednotka. Podvozky „Görlitz V“ s klátikovou brzdou boli zmodernizované na podvozky s kotúčovou brzdou „Görlitz Vk“ pre rýchlosť 160 km/hod. Podľa požiadavky je možné pod vozeň dosadiť iný podvozok.

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Svojím usporiadaním a konštrukčnými celkami zabezpečuje požadované pohodlie a bezpečnosť pre cestujúcich v rýchlikových a expresných vlakových súpravách. Osobný vozeň radu Beer vyhovuje všetkým súvisiacim vyhláškam UIC pre osobné vozne a jednotlivé konštrukčné celky a je určený pre režim RIC.

Všetky procesy vývoja a výroby sú súčasťou integrovaného manažérskeho systému spĺňajúceho požiadavky manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 a medzinárodnej normy železničného priemyslu IRIS.

 Technické parametre vozňa radu Beer

Rozchod 1 435 mm
Hmotnosť vozňa 45 t
Počet sedadiel 60
Napájanie UIC-RIC AC 1000 V
AC/DC 1500 V
AC/DC 3000 V
Kúrenie elektrické teplovzdušné
Chladenie klimatizácia
Osvetlenie žiarivkové s individuálnym meničom 24 V / 230 V
Akumulátor 21,6 V; 370 Ah
Centrálny zdroj napäťový systém podľa požiadaviek RIC
Protišmykové zariadenie UIC 541-05
Brzdové valce 10" (4 ks)
Maximálna povolená rýchlosť 160 km/hod
Obrys vozňa UIC 505-1
Koncové svietidlá a návestia UIC 532
Zatváranie a blokovanie dverí UIC 560
Ozvučenie UIC 568

[ menu ]

Osobný vozeň radu ARmpee

Štvornápravový plne klimatizovaný komfortný reštauračný vozeň osobnej dopravy 1. triedy v prevedení bistro radu ARmpee61 od výrobcu ŽOS Vrútky a.s, je určený predovšetkým pre európsku diaľkovú dopravu na všetkých tratiach normálneho rozchodu 1 435 mm s napájacím napätím RIC. Je navrhnutý a vyrobený tak, aby spĺňal požiadavky medzinárodnej dopravy a požiadavky platných TSI noriem interoperability pre hluk, bezpečnosť v železničných tuneloch a pre osoby so zníženou pohyblivosťou (okrem osôb používajúcich invalidný vozík).

Vnútorný priestor vozňa je členený:

 • nástupný priestor na strane s ručnou brzdou – s WC pre personál a skladové priestory;
 • kuchyňa a oddiel bistro (bufetový oddiel);
 • oddiel pre sediacich cestujúcich 1. triedy, členený na jednotlivé boxy;
 • nástupný priestor na strane bez ručnej brzdy – s WC pre cestujúcich.

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Vstup do vozňa je umožnený štyrmi predsuvnými dverami. Prechod medzi vozňami je cez dvojkrídlové posuvné dvere. Oddiel pre cestujúcich je rozdelený priečkou na dve časti. Sedadlá sú usporiadané 2+1, pričom sedadlá sú orientované vždy 2+2 proti sebe, resp. 1+1 proti sebe. Medzi sedadlami je rozkladací stolík. Pri sedadlách z boku sú umiestnené zásuvky elektrického rozvodu 230 V, 50 Hz pre napájanie elektrických prístrojov. Medzi sedadlami je priechodná pozdĺžna ulička. Nad sedadlami sú po oboch stranách police pre batožinu. V policiach je zabudované aj individuálne osvetlenie.
Zásobovane vozňa elektrinou je zabezpečené z priebežného vysokonapäťového vedenia pomocou centrálneho zdroja energie. Vozeň je vybavený pôvodnými upravenými podvozkami GP 200S s kotúčovou brzdou a magnetickou koľajnicovou brzdou.
Vozeň je vhodný i pre prevádzku na tratiach s mnohými tunelmi (s tlakovou odolnosťou vozňa “) p(“).
Z hľadiska klimatických a geografických podmienok sa vozne môžu prevádzkovať v rozmedzí teplôt –25 °C až +40 °C do nadmorskej výšky 1400 m (trieda 1, podľa ČSN EN 50125-1) a priemernou ročnou relatívnou vlhkosťou vzduchu do 75 %.

Všetky procesy vývoja a výroby sú súčasťou integrovaného manažérskeho systému spĺňajúceho požiadavky manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 a medzinárodnej normy železničného priemyslu IRIS.

 Technické parametre vozňa radu ARmpee

Rozchod 1 435 mm
Maximálna rýchlosť 160 km/h
Počet miest na sedenie - 1. trieda 22
Počet miest na sedenie - bistro časť 14
Obrys ŽKV UIC 505-1
Dĺžka cez nárazníky 26 400 mm
Dĺžka cez čelníky 25 100 mm
Maximálna šírka 2 825 mm
Maximálna výška 4 050 mm
Rázvor dráhového vozidla 21 600 mm
Menovitá hmotnosť osobného vozňa 47 t
Hmotnosť plne obsadeného vozňa 49 t
Najmenší menovitý polomer oblúka koľaje pri prejazde traťovou rýchlosťou 150 m
Menovitý priemer kolesa 920 mm
Jazdný obrys kolesa UIC - 510 -2 S1002

[ menu ]

Osobný vozeň radu WG (WGmeer)

Osobný spoločenský vozeň s oddielom bistro a tanečným oddielom od výrobcu ŽOS Vrútky a.s. vznikol rekonštrukciou pôvodného vozňa radu BRcm a je navrhnutý tak, aby spĺňal požiadavky medzinárodnej dopravy a interoperability pre hluk.
Vnútorný priestor vozňa je členený na dva nástupné priestory (na oboch koncoch vozňa), oddiel bistro a tanečný oddiel.
V bistro časti je umiestnený barový pult s držadlom a tromi barovými stoličkami. Za pultom sú zabudované nerezový drez, výčapné zariadenie, umývačka na sklo, dve zásuvkové chladničky, ponukový regál a nerezové skrinky pre odkladanie riadu a tovaru.
Tanečný oddiel je umiestnený v interiéri zo strany s RB. Vedľa priečky oddeľujúcej nástupný priestor a interiér je „samostatný hudobný priestor“, v ktorom je umiestnené zariadenia na reprodukciu hudby (mixážny pult, CD prehrávač, mikrofón a zosilňovač). Reproduktory sú umiestnené na bočnici v tanečnom oddieli.

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Pod oknami v celej dĺžke tanečného oddielu je umiestnený odkladací pult s držadlom. V prípade požiadavky je možné vozeň vybaviť ako konferenčný. K tomuto účelu je pre vozeň zhotovených 6 ks konferenčných stolíkov, ktoré môžu byť usporiadané pod oknom v dvoch radoch po 3 ks v časti bistro, alebo ako samostatný veľký konferenčný stôl umiestnený v pozdĺžnej osi vozňa na strane pri časti bistro. Ku konferenčným stolíkom sú pripravené kreslá, ktoré sú voľne položené a ich umiestnenie je závislé na umiestnení konferenčných stolíkov.
Vstup do tanečného oddielu z oboch nástupných priestorov je cez otočné dvere. V nástupnom priestore na konci vozňa s ručnou brzdou sa nachádza WC s uzavretým systémom, stojan ručnej brzdy a elektrický rozvádzač. V nástupnom priestore na konci vozňa bez ručnej brzdy je skriňa na šaty a zásoby. Vozeň je vybavený pôvodnými podvozkami GP 200 s kotúčovou brzdou.
Vozeň je napájaný elektrickou energiou z hlavného priebežného vedenia, ktoré zabezpečuje napájanie centrálneho zdroja energie a vykurovacích registrov klimatizačného
zariadenia.

Všetky procesy vývoja a výroby sú súčasťou integrovaného manažérskeho systému spĺňajúceho požiadavky manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 a medzinárodnej normy železničného priemyslu IRIS.

 Technické parametre vozňa radu WGmeer

Rozchod 1 435 mm
Najvyššia prevádzková rýchlosť 160 km/h
Počet miest na sedenie 20
Obrys ŽKV UIC 505-1
Dĺžka cez nárazníky 26 400 mm
Dĺžka cez čelníky 25 100 mm
Maximálna šírka 2 825 mm
Výška vozňa od temena koľajnice 4 050 mm
Rázvor železničného vozidla 21 600 mm
Menovitá hmotnosť osobného vozňa 41 t
Najmenší menovitý polomer oblúka koľaje pri prejazde traťovou rýchlosťou 150 m
Menovitý priemer kolesa max.920 mm/min.860 mm
Jazdný obrys kolesa UIC - ORE 1002

[ menu ]

Reštauračný vozeň radu WRmee 816

Štvornápravový plne klimatizovaný komfortný reštauračný vozeň osobnej dopravy je určený predovšetkým pre európsku diaľkovú dopravu na všetkých tratiach rozchodu 1435 mm s napájacím napätím RIC. Je navrhnutý a vyrobený tak, aby spĺňal požiadavky medzinárodnej dopravy a požiadavky platných TSI noriem interoperability pre hluk, bezpečnosť v železničných tuneloch a pre osoby so zníženou pohyblivosťou – okrem osôb používajúcich invalidný vozík. Vnútorný priestor vozňa je členený nasledovne:

 • nástupný priestor (predstavok) na strane s RB (ručnou brzdou)
 • predstavok na strane bez ručnej brzdy + WC pre personál
 • barový oddiel
 • kuchyňa
 • jedáleň

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Vstup do vozňa je umožnený predsuvnými nástupnými dvermi, ktoré sa nachádzajú na konci vozňa s ručnou brzdou. Prechod medzi vozňami je možný cez dvojkrídlové čelné posuvné dvere. V jedálenskej časti sú sedačky usporiadané oproti sebe s členením 2+2, resp. 1+1. Pre každé dvojsedadlo je k dispozícii samostatná zásuvka pre PC. K sedadlám patrí stolík v plnej dĺžke. Na každom stole je umiestnené svietidlo. Medzi sedadlami je priechodná pozdĺžna ulička. V barovej časti sú pri pulte umiestnené tri stoličky, pri okne sú 4 sedačky v usporiadaní 1+1 za sebou. Oproti sedačkám je na bočnej strane skrine umiestnený podokenný pult. Kuchynská časť je umiestnená v strede vagóna a je rozdelená na časť umývaciu, výdajovú, kuchyňu a bufet.
Zásobovanie vozňa elektrickou energiou je zaistené z priebežného vysokonapäťového kábla pomocou centrálneho zdroja energie. Vozeň je vybavený upravenými podvozkami Görlitz V s kotúčovou brzdou.
Z hľadiska klimatických a geografických podmienok sa vozeň môže prevádzkovať v rozmedzí teplôt -25°C až +40°C do nadmorskej výšky 1400 m (trieda 1, podľa STN EN 50125-1) a priemernej ročnej relatívnej vlhkosti vzduchu do 75 %.

Všetky procesy vývoja a výroby sú súčasťou integrovaného manažérskeho systému spĺňajúceho požiadavky manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 a medzinárodnej normy železničného priemyslu IRIS.

 Technické parametre vozňa radu WRmee 816

Rozchod 1 435 mm
Maximálna rýchlosť 160 km/h
Počet miest na sedenie - jedáleň 24
Počet miest na sedenie - bar 7
Obrys vozňa UIC 505-1
Dĺžka cez nárazníky 26 400 mm
Maximálna šírka 2 824 mm
Maximálna výška 4 050 mm
Rázvor podvozku 2 500 mm
Rázvor vozňa19 000 mm
Hmotnosť plne obsadeného vozňa 48 t
Najmenší menovitý polomer oblúka koľaje pri prejazde traťovou rýchlosťou 150 m
Menovitý priemer kolesa 920 mm/870mm
Jazdný obrys kolesa UIC - 510 -2 S1002

[ menu ]

Osobný vozeň 1. triedy s barovým oddielom radu ARpeer

Osobný vozeň 1. triedy s barovým oddielom radu ARpeer je ďalším z radu modernizovaných vozňov. Osobný vozeň je zmodernizovaný zo starého vyradeného osobného vozňa. V rámci modernizácie sú komplexne vymenené bočnice za nové a vozeň je prestavovaný a zrenovovaný tak, aby spĺňal požiadavky medzinárodnej dopravy. Zásobovanie vozňa elektrickou energiou je realizované z priebežného vysokonapäťového vedenia pomocou 3-systémového centrálneho zdroja napätia, ktorý pracuje v napäťovom systéme podľa UIC - RIC. Kúrenie, chladenie a ventiláciu zabezpečuje klimatizačná jednotka. Podvozky „Görlitz V“ s klátikovou brzdou boli zmodernizované na podvozky s kotúčovou brzdou Görlitz Vk pre rýchlosť 160 km/hod. Podľa požiadavky je možné pod vozeň dosadiť iný podvozok.

Svojím usporiadaním a konštrukčnými celkami zabezpečuje požadované pohodlie a bezpečnosť pre cestujúcich v rýchlikových a expresných vlakových súpravách. Vstupné dvere do vozňa, ktoré sú riešené ako predsuvné podľa UIC 560, sa nachádzajú na strane oddielu 1. triedy. V nástupnom priestore je umiestnená hygienická bunka s uzavretým vákuovým systémom WC. Vstup do oddielu 1. triedy z nástupného priestoru je cez samočinné posuvné dvere s elektropneumatickým ovládaním. V oddiele 1. triedy sa nachádza 24 sedadiel. Sedadlá sú členené 2 + 1 a sú usporiadané proti sebe s uličkou uprostred. Kuchynka sa nachádza v strede vozňa. Chodba spája oddiel 1. triedy s barovou časťou. V barovej časti sa nachádza barový pult, barové stoličky a polkruhové stoličky so stolíkmi. Z baru do predstavku sa vchádza samočinnými posuvnými dverami. Sú tam zabudované skrine na odevy pre personál a ekologické WC pre personál.

Osobný vozeň radu ARpeer vyhovuje všetkým súvisiacim vyhláškam UIC pre osobné vozne a jednotlivé konštrukčné celky a je určený pre rýchlosť 160 km/hod. v režime RIC.

Všetky procesy vývoja a výroby sú súčasťou integrovaného manažérskeho systému spĺňajúceho požiadavky manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 a medzinárodnej normy železničného priemyslu IRIS.

 Technické parametre vozňa radu ARpeer

Rozchod 1 435 mm
Hmotnosť vozňa 45 t
Počet sedadiel v oddiele 1. triedy 24
Počet sedadiel v bistre 17
Kúrenie el. teplovzdušné
Napájanie UIC-RIC 1 000 V, 50 Hz ,16 2/3 Hz
1500 V, 50 Hz, 1500 V =
3000 V, 50 Hz, 3000 V =
Kúrenie a chladenie poloklimatizácia
Osvetlenie - žiarivkové s individuálnym meničom 24 V / 230 V
- individuálne žiarivkové osvetlenie v oddiele 1. triedy
Akumulátor 21,6 V; 2 x 370 Ah
Centrálny zdroj podľa napäťových požiadaviek RIC
Protišmykové zariadenie UIC 541-1
Brzdové valce 10" (4 ks)
Maximálna povolená rýchlosť 160 km/hod
Obrys vozňa UIC 505-1
Koncové svietidlá a návestia UIC 532
Zatváranie a blokovanie dverí UIC 560
Ozvučenie UIC 568

[ menu ]

Osobný reštauračný vozeň WRRmeer

Osobný reštauračný vozeň s jedálenským oddielom, kuchyňou a oddielom bistro od výrobcu ŽOS Vrútky a.s., vznikol rekonštrukciou pôvodného vozňa radu BRcm je navrhnutý
tak, aby spĺňal požiadavky medzinárodnej dopravy a interoperability pre hluk. Vnútorný priestor vozňa je členený na dva nástupné priestory (na oboch koncoch vozňa), jedálenský oddiel, kuchyňu a oddiel bistro. Kuchyňa je v strede vozňa a je od jedálenského oddielu a oddielu bistro oddelená spojovacou chodbou. Vstup do vozňa je umožnený cez dvoje predsuvné dvere, ktoré sa nachádzajú na konci vozňa s ručnou brzdou. Prechod medzi vozňami je cez dvojkrídlové posuvné dvere. Vstup do jedálenského oddielu a oddielu bistro z oboch nástupných priestorov je cez posuvné dvere (ďalej len interiérové dvere).

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

V  nástupnom priestore na konci vozňa s ručnou brzdou sa nachádza WC s uzavretým systémom, stojan ručnej brzdy a elektrický rozvádzač. V nástupnom priestore na konci vozňa bez ručnej brzdy je skriňa na šaty a skrine na zásoby. V jedálenskom oddieli sa nachádzajú stoly s dvojsedadlami a jednosedadlami, ktoré sú usporiadané oproti sebe, s uličkou prechádzajúcou stredom vozňa. V strede vozňa je kuchyňa a spojovacia chodba medzi jedálenským oddielom a oddielom bistro. V oddieli bistro je zabudovaný výdajný pult prechádzajúci do pozdĺžneho odkladacieho pultu s barovými stoličkami. Oproti sú umiestnené oblúkové sedacie boxy so stolíkom. Kuchyňa tvorí samostatný celok uzamykateľný z oboch strán, je kompletne vybavená pre prípravu jedál. Zásobovanie vozňa elektrickou energiou je zabezpečené z priebežného vysokonapäťového vedenia pomocou centrálneho zdroja energie. Vozeň je vybavený pôvodnými podvozkami GP 200 s kotúčovou brzdou.

Vozeň je určený pre jazdu na tratiach s rozchodom 1435 mm v súprave s priebežným vedením, napájaním vn a s rozvodom vzduchu hlavným a napájacím potrubím. Druh prostredia pre jednotlivé priestory vozňa je stanovený protokolom podľa STN EN 50125-1.
Z hľadiska klimatických a geografických podmienok sa vozne môžu prevádzkovať v rozmedzí teplôt -30°C až + 40°C do nadmorskej výšky 1400 m (trieda 1, podľa STN EN 50125-1) a priemernej ročnej relatívnej vlhkosti vzduchu do 75 %.

Všetky procesy vývoja a výroby sú súčasťou integrovaného manažérskeho systému spĺňajúceho požiadavky manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 a medzinárodnej normy železničného priemyslu IRIS.

Základné technické údaje

Rozchod

1 435 mm

Maximálna rýchlosť

160 km.hod-1

Počet miest na sedenie

24 + 19

Obrys ŽKV

UIC 505-1

Dĺžka cez nárazníky

26 400 mm

Dĺžka cez čelníky

25 100 mm

Maximálna šírka

2 825 mm

Maximálna výška

4 050 mm

Rázvor železničného vozidla

21 600 mm

Rázvor náprav podvozku

2 600 mm

Menovitá hmotnosť osobného vozňa

46 t

Hmotnosť plne obsadeného vozňa

46  t podľa UIC 410

Najmenší menovitý polomer oblúka koľaje pri prejazde traťovou rýchlosťou

150 m

Menovitý priemer kolesa

max. 920 mm / min. 860 mm

Jazdný obrys kolesa

UIC - ORE 1002

[ menu ]

Reštauračný a bufetový vozeň radu WRReer

Jedálenský a bufetový vozeň WRReer je ďalším z radu modernizovaných vozňov. Osobný vozeň je zmodernizovaný zo starého vyradeného osobného vozňa. V rámci modernizácie sú komplexne vymenené bočnice za nové a vozeň je prestavovaný a zrenovovaný tak, aby spĺňal požiadavky medzinárodnej dopravy. Vstup do jedálenského priestoru z nástupného priestoru je cez samočinné posuvné dvere s elektropneumatickým ovládaním. V nástupnom priestore je umiestnená hygienická bunka s uzavretým systémom WC. Zásobovanie vozňa elektrickou energiou je realizované pomocou 3-systémového centrálneho zdroja napätia. Kúrenie, chladenie a ventiláciu zabezpečuje klimatizačná jednotka. Podvozky „Görlitz V“ s klátikovou brzdou boli zmodernizované na podvozky s kotúčovou brzdou Görlitz Vk pre rýchlosť 160 km/hod. Podľa požiadavky je možné pod vozeň dosadiť iný podvozok.

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Svojím usporiadaním a konštrukčnými celkami zabezpečuje požadované pohodlie a bezpečnosť pre cestujúcich v rýchlikových a expresných vlakových súpravách. V jedálenskom priestore sa nachádzajú 4 lóže s celkovým počtom sedadiel 24. Sedadlá sú usporiadané proti sebe s uličkou uprostred. Kuchynka sa nachádza v strede vozňa. Chodba spája jedálenskú časť s bistrom. V časti bistro sa nachádza barový pult, barové stoličky a polkruhové stoličky so stolíkmi.

Osobný vozeň radu WRReer vyhovuje všetkým súvisiacim vyhláškam UIC pre osobné vozne a jednotlivé konštrukčné celky a je určený pre režim RIC.

Všetky procesy vývoja a výroby sú súčasťou integrovaného manažérskeho systému spĺňajúceho požiadavky manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 a medzinárodnej normy železničného priemyslu IRIS.

 Technické parametre vozňa radu WRReer

 Rozchod  1 435 mm 
 Hmotnosť vozňa  44 t 
 Počet sedadiel v jedálenskom priestore  24 
 Počet sedadiel v bistre  20 
 Kúrenie  el. teplovzdušné 
 Napájanie UIC-RIC  AC 1 000 V 
AC/DC 1 500 V  
AC/DC 3 000 V 
 Chladenie  klimatizácia 
 Osvetlenie  žiarivkové s individuálnym meničom 24 V / 230 V 
 Akumulátor  21,6 V; 2x 360 Ah 
 Centrálny zdroj  podľa napäťových požiadaviek RIC 
 Protišmykové zariadenie  UIC 541-05 
 Brzdové valce  10" (4 ks) 
 Maximálna povolená rýchlosť  160 km/hod 
 Obrys vozňa  UIC 505-1 
 Koncové svietidlá a návestia  UIC 532 
 Zatváranie a blokovanie dverí  UIC 560 
 Ozvučenie  UIC 568 

[ menu ]

Osobný vozeň 2. triedy so služobným oddielom radu BDsheer

Osobný vozeň 2. triedy so služobným oddielom radu BDsheer je zmodernizovaný zo starého vyradeného osobného vozňa. V rámci modernizácie sú komplexne vymenené bočnice za nové a vozeň je prestavovaný a zrenovovaný tak, aby spĺňal požiadavky medzinárodnej dopravy. Modernizovaný vozeň s bočnou chodbou má štyri oddiely druhej triedy, jeden oddiel pre telesne postihnutých a batožinový priestor. Batožinový priestor má na obidvoch stranách vozňa posuvné dvere, vedľa ktorých je umiestnená zdvíhacia plošina na prepravu osôb so zníženou pohyblivosťou. Na konci vozňa, kde nie je ručná brzda je vytvorená miestnosť pre personál. Čelné dvere sú dvojkrídlové s elektropneumatickým ovládaním. V nástupnom priestore je umiestnená hygienická bunka s uzavretým systémom WC. Vedľa oddielu pre telesne postihnutých je vytvorené WC so špeciálnym vyhotovením pre telesne postihnutých. Zásobovanie vozňa elektrickou energiou je realizované pomocou 3-systémového centrálneho zdroja napätia. Kúrenie, chladenie a ventiláciu zabezpečuje klimatizačná jednotka. Podvozky „Görlitz V“ s klátikovou brzdou boli zmodernizované na podvozky s kotúčovou brzdou Görlitz Vk pre rýchlosť 160 km/hod. Podľa požiadavky je možné pod vozeň dosadiť iný podvozok.

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Osobný vozeň 2. triedy so služobným oddielom radu BDsheer vyhovuje všetkým súvisiacim vyhláškam UIC pre osobné vozne a jednotlivé konštrukčné celky a je určený pre režim RIC.

Všetky procesy vývoja a výroby sú súčasťou integrovaného manažérskeho systému spĺňajúceho požiadavky manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 a medzinárodnej normy železničného priemyslu IRIS.

 Technické parametre vozňa radu BDsheer

 Rozchod  1 435 mm 
 Hmotnosť vozňa  44 t 
 Počet sedadiel  26+2 
 Napájanie UIC-RIC  AC 1 000 V 
AC/DC 1 500 V  
AC/DC 3 000 V 
 Kúrenie  el.teplovzdušné 
 Chladenie  klimatizácia 
 Osvetlenie  žiarivkové s individuálnym meničom 24 V / 230 V 
 Akumulátor  21,6 V; 2x370 Ah 
 Centrálny zdroj  napäťový systém podľa RIC 
 Protišmykové zariadenie  UIC 541-05 
 Brzdové valce  10" (4 ks) 
 Maximálna povolená rýchlosť  160 km/hod 
 Obrys vozňa  UIC 505-1 
 Koncové svietidlá a návestia  UIC 532 
 Zatváranie a blokovanie dverí  UIC 560 
 Ozvučenie  UIC 568 

[ menu ]

Riadiaci a vložený vozeň öBB – Pinzgaubahn

Riadiace a vložené vozne sú určené pre regionálne trate öBB – Pinzgaubahn. Sú kompatibilné s dieselovými lokomotívami a vozňami používanými na týchto tratiach. Ucelené súpravy zložené z lokomotívy a riadiaciceho vozňa na koncoch, medzi ktorými sú spriahnuté vložené vozne umožňuje používať tieto súpravy v režime push-pull, teda bez nutnosti rozpriahania a otáčania lokomotív v koncových staniciach.
Vozne svojím konštrukčným riešením spĺňajú vysoké požiadavky na prepravu osôb na regionálnych tratiach. V nástupných a výstupných priestoroch, ktoré sú umiestnené v strede každého vozňa je podlaha znížená na úroveň nástupišťa, čo zaručuje pohodlné nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Tento priestor tvorí 30% celkovej plochy vozňa určenej pre cestujúcich.

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Vozne sú vybavené podvozkami VR 2007 produkcie ŽOS Vrútky.
Nástupné dvere sú dvojkrídlové - predsuvné, poháňané elektricky. Pri nástupnom priestore sú inštalované držiaky na lyže, priestor pre detské kočíky, držiaky pre stojacich cestujúcich, vozíky a sklápacie rampy pre vozíky telesne postihnutých.
Moderne riešený interiér poskytuje cestujúcim 47 resp. 48 pevných a 12 sklopných sedadiel. Cez veľkoplošné tónované okná majú cestujúci optimálny výhľad na okolitú krajinu. V jednotke je inštalovaný elektronický informačný systém so svetelným a zvukovým oznamovaním jednotlivých staníc, najbližších prípojoch a pod. Pre pohodlie cestujúcich sú vozne klimatizované.
Riadiaci a vložený vozeň je vybavený samostatným dieselovým motorom s generátorom zabezpečujúcim napájanie klimatizácie v príslušnom vozni a zároveň nabíjanie batérií.

Všetky procesy vývoja a výroby sú súčasťou integrovaného manažérskeho systému spĺňajúceho požiadavky manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 a medzinárodnej normy železničného priemyslu IRIS.

Základné technické údaje riadiaceho vozňa

Rozchod

760 mm

Maximálna rýchlosť

80 km.hod-1

Počet miest na sedenie

pevné sedadlá

47

sklopné sedadlá

12

Celková dĺžka jednotky (vrátane automatického spriahla)

18 500  mm

Dĺžka vozňovej skrine

18 000  mm

Šírka jednotky

2 650  mm

Výška jednotky od temena koľajnice

3 750  mm

Rázvor náprav podvozku

1 750  mm

Svetlá šírka nástupných dverí

1 300  mm

Výška zníženej časti podlahy od temena koľajnice

535  mm

Hmotnosť vozňa

25,6  t

Usporiadanie náprav

2` 2`

 

Základné technické údaje vloženého vozňa

Rozchod

760 mm

Maximálna rýchlosť

80 km.hod-1

Počet miest na sedenie

pevné sedadlá

48

sklopné sedadlá

12

Celková dĺžka jednotky (vrátane automatického spriahla)

17 500  mm

Dĺžka vozňovej skrine

16 700  mm

Šírka jednotky

2 650  mm

Výška jednotky od temena koľajnice

3 750  mm

Rázvor náprav podvozku

1 750  mm

Svetlá šírka nástupných dverí

1 300  mm

Výška zníženej časti podlahy od temena koľajnice

535  mm

Hmotnosť vozňa cca

24,5  t

Usporiadanie náprav

2` 2`

[ menu ]

Opravy
 
ŽOS Vrútky a.s. vykonáva revízne a stredné opravy 4-nápravových osobných vozňov, ktoré boli vyrobené v bývalej MĽR, NDR a Vagónka Studenka. Tieto činnosti obsahujú opravu a renováciu, prípadne výmenu poškodených častí osobného vozňa.
 
Zväčši obrázokZväčši obrázok  Zväčši obrázok
 
Ide hlavne o:
 • kompletnú opravu podvozkov s úplnou demontážou a montážou
 • kompletnú opravu dvojkolí, brzdy, ťažného a narážacieho ústrojenstva
 • opravu násilných poškodení skrine osobného vozňa
 • opravu interiéru, dverí a okien
 • kompletnú opravu elektrickej inštalácie osobného vozňa, jednotlivých elektronických prístrojov, zariadení a spotrebičov a systému vykurovania
 • opravy vodovodnej inštalácie
 • opravy sanitárnych zariadení (WC a umyvárka) a ďalších špecifických zariadení
 • čistenie a povrchové úpravy osobných vozňov ako celku a tiež jednotlivých častí

Po dohode so zákazníkom je spoločnosť schopná realizovať rozličné prevádzkové úpravy a rekonštrukcie.