Motorová jednotka radu 840

Motorová jednotka radu 840 je určená pre prímestskú a regionálnu dopravu. Svojím konštrukčným riešením zodpovedá osvedčeným vozidlám, ktoré premávajú vo Švajčiarsku, USA, Rakúsku, SRN a Grécku.
ŽOS Vrútky a.s. ako vedúci konzorcia ju spolu s partnermi v konzorciu, Stadler Fahrzeuge AG a Bombardier Transportation vyrába pre Železničnú spoločnosť a.s.

Zväčši obrázok


Motorová jednotka radu 840 svojím konštrukčným riešením spĺňa vysoké požiadavky na prepravu osôb na prímestských a regionálnych tratiach. Skladá sa z troch častí. Dvoch koncových hliníkových vozňov pre cestujúcich a strednej priechodnej oceľovej hnacej časti. Vozne pre cestujúcich sú nízkopodlažné. V nástupných a výstupných priestoroch je podlaha na úrovni nástupišťa.

Nástupné dvere sú dvojkrídlové - predsuvné, ovládané elektropneumaticky. Pri nástupnom priestore sú inštalované držiaky na bicykle, lyže, detské kočíky, vozíky pre telesne postihnutých, prípadne inej batožiny a sklápacia rampa pre vozíky pre telesne postihnutých.

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Moderne riešený interiér poskytuje cestujúcim 94 pevných sedadiel, 16 sklopných sedadiel a 119 miest na státie. Cez veľkoplošné tónované okná sa cestujúcim naskytá optimálny výhľad na okolitú krajinu. V jednotke je inštalovaný elektronický informačný systém so svetelným a zvukovým oznamovaním jednotlivých staníc, najbližších prípojoch a pod. V motorovej jednotke je umiestnená vákuová WC bunka. Stredná trakčná časť je priechodná. Jej konštrukcia minimalizuje zaťaženie cestujúcich zdrojom hluku a vibrácií.

Jednotka je zabezpečená tromi brzdovými systémami:

  1. Elektrodynamická brzda - prevádzková brzda riadená mikroprocesorom účinkujúca na všetky hnacie nápravy
  2. Elektropneumatická brzda - mechanická zastavovacia brzda účinkujúca na všetky nápravy
  3. Pružinová brzda - parkovacia brzda účinkujúca na všetkých nápravách - nahrádza ručnú mechanickú brzdu

Vysoká konštrukčná variabilita jednotiek tohoto radu ich predurčuje na rozsiahlejšie využitie nielen na regionálnych tratiach, ale aj v prímestskej doprave. Modulárne riešenie umožňuje naprojektovanie prepravnej kapacity presne podľa želania zákazníka. Univerzálne riešenie pohonnej jednotky (stredného dielu), od dieselelektrického pohonného agregátu až po elektrickú trakciu striedavého napätia 25 kV 50 Hz a 15 kV 16 2/3 Hz, jednosmerného napätia 1000 V až 3000 V zabezpečuje široké možnosti použitia na rôznych typoch železničných tratí s rozchodom 1000 mm resp. 1435 mm.

Všetky pracoviská sú riadené v súlade so systémom manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001:2000 a systémom environmentálneho manažérstva podľa noriem ISO 14001:2004.

Základné technické údaje motorovej jednotky radu 840

Rozchod

1 435  mm
Maximálna rýchlosť 115 km.hod-1

Počet miest na sedenie - pevné sedadlá

                                  - sklopné sedadlá

94

16

Počet miest na státie 119
Celková dĺžka jednotky (vrátane automatického spriahla) 38 740  mm
Dĺžka jednotky 37 514  mm
Šírka jednotky 3 000  mm
Výška jednotky od temena koľajnice 3 850  mm
Dĺžka koncovej skrine 16 459  mm
Dĺžka stredného dielu 3 900  mm
Rázvor náprav hnacieho podvozku 2 100  mm
Rázvor náprav hnaného podvozku 2 100  mm
Svetlá šírka nástupných dverí 1 350  mm
Výška podlahy od temena koľajnice 615  mm
Hmotnosť plne obsadenej jednotky 77,7  t
Najmenší menovitý polomer oblúka koľaje pri prejazde traťovou rýchlosťou 100  m
Výkon motora 550  kW
Maximálny výkon na dvojkolesiach 420  kW
Ťažná sila na medzi adhézie 69   kN
Usporiadanie náprav 2` Bo` 2`

 Fotografie

Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok