Elektrická jednotka 425.95

Elektrická jednotka 425.95 je určená na prepravu cestujúcich na horských tratiach Tatranských elektrických železníc.

Zodpovedá vozidlám, ktoré premávajú vo švajčiarskych Alpách s približne rovnakým traťovým profilom aký je na tratiach vo Vysokých Tatrách.

ŽOS Vrútky, a.s. ako vedúci konzorcia ju spolu s partnermi v konzorciu, Stadler Fahrzeuge AG a DaimlerChrysler Rail Systems vyrába pre Železnice slovenskej republiky.

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Elektrická jednotka 425.95 svojím konštrukčným riešením spĺňa vysoké požiadavky na hromadnú prepravu osôb na železniciach. Skladá sa z troch častí. Dvoch koncových hliníkových vozňov pre cestujúcich a strednej priechodnej oceľovej hnacej časti. Vozne pre cestujúcich majú v nástupných a výstupných častiach podlahu na úrovni nástupišťa. Nástupné dvere sú dvojkrídlové - predsuvné, ovládané elektropneumaticky. V priestore pre cestujúcich sú inštalované prepravné držiaky na prepravu bicyklov, lyží, prípadne inej batožiny cestujúcich. Moderne riešený interiér poskytuje cestujúcim 88 pevných sedadiel, 20 sklopných sedadiel a 92 miest na státie. Cez veľkoplošné tónované okná sa cestujúcim naskytá optimálny výhľad na okolitú krajinu. V jednotke je inštalovaný elektronický informačný systém so svetelným a zvukovým oznamovaním jednotlivých staníc, najbližších prípojných spojov. Stredná trakčná časť je priechodná. Jej konštrukcia minimalizuje zaťaženie cestujúcich zdrojom hluku a vibrácií.

Jednotka je zabezpečená štyrmi brzdovými systémami:

  1. Elektrodynamická brzda - prevádzková brzda riadená mikroprocesorovo účinkujúca na hnacie nápravy
  2. Elektropneumatická brzda - mechanická zastavovacia brzda účinkujúca na všetkých nápravách
  3. Pružinová brzda - parkovacia brzda účinkujúca na všetkých nápravách - nahrádza ručnú mechanickú brzdu
  4. Elektromagnetická koľajnicová brzda s funkciou poistného brzdenia – je umiestnená na každej strane vozidla medzi hnacími nápravami na strednej časti vozidla – zapína sa pomocou vypínača alebo účinkuje pri použití rýchlobrzdy

Vysoká konštrukčná variabilita jednotiek tohto radu ich predurčuje na rozsiahlejšie využitie nielen na tratiach horských železníc ale aj v prímestskej doprave. Modulové riešenie umožňuje naprojektovanie prepravnej kapacity presne podľa želania zákazníka. Univerzálne riešenie pohonnej jednotky (stredného dielu), od elektrickej trakcie striedavého napätia 25 kV 50 Hz a 15 kV 16 2/3 Hz, jednosmerného napätia 1000 V až 3000 V, až po dieselelektrický pohonný agregát zabezpečuje široké možnosti použitia na rôznych typoch železničných tratí s rozchodom 1000 mm resp. 1435 mm.

Všetky pracoviská sú riadené v súlade so systémom manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001:2000 a systémom environmentálneho manažérstva podľa noriem ISO 14001:2004.

 Základné technické údaje elektrickej jednotky radu 425.95 pre TEŽ

 Rozchod

1 000 mm  
 Maximálna rýchlosť na tratiach TEŽ 80 km/hod 

 Počet miest na sedenie:

      pevné sedadlá

      sklopné sedadlá

 

88 

20 

 Počet miest na státie 92 
 Maximálna šírka jednotky 2 700 mm 
 Max. výška skrine od temena koľaje so spusteným a zaisteným zberačom 3 500 mm 
 Dĺžka hnacieho vozňa 3 100 mm 
 Dĺžka hnaného vozňa 14 312 mm 
 Dĺžka jednotky cez čelníky 32 364 mm 
 Celková dĺžka jednotky cez spriahlá 32 984 mm 
 Rázvor jednotlivých vozidiel 10 862 mm 
 Rázvor hnacieho podvozku 1 800 mm 
 Rázvor hnaného podvozku 1 600 mm 
 Nástupná výška od temena koľajnice 370 mm 
 Maximálne stúpanie  75 ‰  
 Najm. men. pol. oblúka koľaje pri prejazde traťovou rýchlosťou min. 40 m  
 Najm. men. pol. oblúka koľaje, kt. môže prechádzať rýchlosťou 10 km/hod. 35 m 
 Usporiadanie náprav

2`Bo`2` 

 Menovité trolejové napätie 1 500 V = 
 Výkon na háku trvalý 320 kW 
 Rýchlosť pri trvalom výkone 30-80 km/hod 
 Maximálny výkon na kolese 600 kW 
 Maximálny rozjazdový prúd 245 A 
 Maximálna ťažná sila na háku 65 kN 
 Výkon elektrodynamickej brzdy 599 kW 
 Maximálna brzdná sila odvodená elektrodynamickou brzdou 45 kN 

Fotografie

Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok